• -Opracowanie projektu wykonawczego układu energetycznego Oczyszczalni Ścieków w Rybniku
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego Stacji Uzdatniania Wody w Zarzysku
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego budynku biurowego siedziby EKOSYSTEM w Zielonej Górze
 • -Zagospodarowanie terenu portu w Puławach, realizowanie w ramach zadania wykorzystania walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego rozbudowy wraz z przebudową pawilonu handlowego w Sosnowcu
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego remontu stacji odmetanowania wraz z zabudową dmuchawy DR700T na terenie KWK Krupiński
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy zespołu pomieszczeń kuchni dla obiektów dydaktyczno-wychowawczych
 • -Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego adaptacji hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół w Świętochłowicach
 • -Wykonanie projektu termo-modernizacji budynku Przedszkola nr 12 w Świętochłowicach, ul. Harcerska
 • -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku warsztatu wraz z myjnią na terenie KWK Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju
 • -Opracowanie projektu koncepcyjnego hali produkcyjnej wraz z malarnią na terenie ZPP Mikołów
 • -Opracowanie dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacji w Rybniku, dzielnice: Boguszowice, Gotartowice, Ligota-Ligocka Kuźnia
 • -Projekt modernizacji dwóch pompowni ścieków w Chorzowie przy ulicy Mariańskiej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie tych pompowni
 • -Zaprojektowanie wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w miejscowości Tychy na terenie dzielnic Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść oraz regulacja cieków terenowych
 • -Dokumentacja projektowa dla zlewni pompowni PI i Ppi w ramach kontraktu "Gospodarka wodno-ściekowa w północnej części Mysłowic"
 • -Prace projektowe w zakresie przebudowy i wymiany sieci wodociągowej o łącznej długości do 5500 m - w ramach kontraktu "Gospodarka wodno-ściekowa w północnej części Mysłowic"
 • -Wykonania dokumentacji projektowej wielobranżowej na zagospodarowanie terenu portu w Puławach i zagospodarowania terenu pobrzeża rz. Wisły w Puławach
 • -Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla etapu V plus projekt budowlano – wykonawczy dla budowy kanalizacji przy ul. Lema w Golasowicach
 • -Koncepcja kanalizacji gminy Pawłów
 • -Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia i ul. Wireckiej
 • -Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat 107-113
 • -Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ul. Hallera (przejście pod torami kolejowymi) w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
 • -Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianę nawierzchni na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu
 • -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Pasteura, Piecucha, Stalowa, Niemcewicza w Bytomiu
 • -Modernizacja układu energetycznego Oczyszczalni Ścieków w Rybniku
 • -Wykonanie projektu modernizacji systemu pneumatycznego na terenie ZPP Mikołów
 • -Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja Oczyszczalni ścieków „Hołdunów”
 • -Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego fundamentu wagi samochodowej - na terenie CTL Maczki Bór
 • -Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego fundamentu wagi samochodowej przejezdnej - na terenie ZG Janina w Libiążu
 • -Wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej naprawy zbiornika WKF nr 3 na terenie ZWiK w Pruszkowie
 • -Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla fundamentów w ramach kontraktu: "Budowa Instalacji Mild Hydrocracking"
 • -Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja Oczyszczalni ścieków „Hołdunów”
 • -Projekt zgarniaczy wtórnych D=20m dla oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej
 • -Wykonanie projektu zgarniacza wstępnego D = 30m dla oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu
 • -Wykonanie projektu konstrukcji zagęszczacza (fermentera) D = 15 m dla oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu
 • -Opracowanie konstrukcji podwieszenia nowej suwnicy wraz z dokumentacją koncesyjną UDT na terenie ZPP Mikołów
 • -Wykonanie projektu szalunków dla obiektów okrągłych dla średnic D=5m, D=2,5m
 • -Rozruch oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu
 • -Rozruch oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu
 • -Dwuwariantowa koncepcja modernizacji i rozbudowy Miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój
 • -Projekt technologii i organizacji robót dla kontraktu: "Przebudowa oczyszczalni ścieków ŚRÓDMIEŚCIE w Zabrzu"
 • -Projekt technologii i organizacji robót dla kontraktu budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bytom
 • -Projekt technologii i organizacji robót dla budowy w Tychach, dzielnica Zwierzyniec - Zlewnia I i II
 • -Wykonanie projektu technologii i organizacji robót -kanalizacji sanitarnej dla Rybnika - zlewnia kolektora A
 • -Projekt technologii i organizacji robót przewiertowych dla kontraktu Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice i Rokitnica.
 • -Projekt technologii i organizacji robót - Działania II/1, II/2 i II/3 - budowa kanalizacji w Bytomiu
 • -Projekt technologii i organizacji robót Działanie III-1 - budowa kanalizacji w Bytomiu
 • -Projekt technologii i organizacji robót dla przewiertu pod wjazdem i wyjazdem ze stacji Shell w Tychach ul. Oświęcimska
 • -Projekt technologii i organizacji robót odcinka IV dla kontraktu Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - dzielnice Grzybowice i Rokitnica
 • -Ocena stanu techniczne siedmiu drogowych obiektów inżynierskich w Świetochłowicach
 • -Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla budowy instalacji suszarni komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie
 • -Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla Kraty i piaskownika przed zbiornikami sedymentacyjno - uśredniającymi Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w PCC ROKITA SA