Zagospodarowanie terenu portu w Puławach, realizowanie w ramach zadania wykorzystania walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb


Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków „Ziemowit” oraz adaptacja Oczyszczalni ścieków „Hołdunów”


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbOpracowanie projektu budowlanego-wykonawczego Stacji Uzdatniania Wody w Zarzysku


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbOpracowanie projektu wykonawczego układu energetycznego Oczyszczalni Ścieków w Rybniku


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbProjekt rozbudowy warsztatów na oczyszczalni ścieków Tychy Urbanowice


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbWykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku warsztatu wraz z myjnią na terenie KWK Zofiówka
w Jastrzębiu Zdroju


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbProjekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiany nawierzchni na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrzu


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumbWykonanie projektu zgarniacza wstępnego D = 30m oraz projektu konstrukcji zagęszczacza (fermentera)
D = 15 m dla oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu


Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb