Oferta szczegółowa w zakresie projektowania:
 • sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody,
 • systemy kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej,
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych, deszczowych i przemysłowych,
 • urządzenia i zespoły oczyszczalni ścieków, stacji uzdatnienia wody,
 • kompletne obiekty budowlane – w tym obiekty przemysłowe, mieszkaniowe, użyteczności publicznej, obiekty i budowle melioracyjne i specjalnego przeznaczenia,
 • maszyny i urządzenia techniczne różnych branż przemysłowych,
 • systemy dyspozytorskie i telewizji przemysłowej,
 • sterowanie i automatyzacja,
 • sieci elektryczne do 6 kV
Oferta szczegółowa w zakresie konsultingu
 • zarządzanie projektami ochrony środowiska,
 • specjalistyczne doradztwo na każdym z etapów realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji,
 • projekty technologii i organizacji robót budowlanych,
 • specyfikacje techniczne,
Oferta szczegółowa w zakresie opracowań eksperckich
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • koncepcje technologiczne
 • studia i analizy przedprojektowe
 • opinie i oceny
 • optymalizacja procesów technologicznych
 • modelowanie procesów biochemicznych
 • operaty wodno-prawne
 • analiza gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych
 • ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych i instalacji
 • badania i analizy wody, ścieków i osadów
 • analiza ryzyka eksploatacji układów technologicznych
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • analizy efektywności energetycznej